Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

Psykolog Bergen | Engen-Nilsen.com

Mer enn 20 års erfaring fra privat mental helsehjelp.

Er du lei av å gjenta de samme destruktive mønstrene? Ender du på samme sted, uansett hvor hardt du prøver å komme deg videre?

Vi hjelper deg som er misfornøyd med hvordan du lever livet ditt. Særlig med hvordan du har det med dine nærmeste relasjoner. 

Du vet det er noe som ikke stemmer, men du du vet ikke hva. Du har hørt alle råd og tips, men gode råd hjelper bare når det er du som kontrollerer situasjonen.

Send oss en melding, du får svar innen kort tid.

Samtaleterapi hos
din private psykolog
i Bergen Sentrum.'

 

Terapi, parterapi og psyko-edukative samtaler 

Vi tilbyr terapi, parterapi, psykoedukative samtaler for å hjelpe deg å lindre psykiske plager. Går du til psykolog i Bergen, er behandlingen tilpasset dine behov. Det er din historie og dine opplevelser som står i sentrum. 

 

Destruktive parforhold

Trenger du råd og veiledning om destruktive parforhold?Dersom du står fast i en vanskelig relasjon, får du time hos [psykolog i Bergen] innen tre dager.

 

 

Rådgivning på kontoret og på nett

www.engen-nilsen.com/bor-jeg-ga-i-terapi

Du treffer psykologer både på kontoret og på nett. Psykologene gir Terapi og rådgivningog støttesamtaler på kontoret og på nett.  både  en-til-en, samt til par og familier.

 

 

Psykoterapi tilpasset behov. 

Psykolog Bergen. Terapi og rådgivning for en-til-en, par og familier. Mer enn 20 års erfaring fra privat psykologpraksis. Erfaring med de fleste psykiske lidelser, inkludert forstyrrelser som narsissisme og psykopati. Er du mye på farten kan Terapi på nett være et godt alternativ. Du får profesjonell hjelp med anerkjente metoder både på kontoret i Bergen og på nett.

 

For timebestilling, send oss en epost eller SMS.

 

Tjenester

STDP Samtaleterapi

ISTDP er en effektiv terapiform klient og terapeut samarbeider om å fjerne følelsesmessige blokkeringer og fremme evnen til å være seg selv.

Wisc-V / Wais-IV

WISC-V og WAIS-IV er anerkjente verktøy for å kartlegge fungering hos barn og voksne, og identifisere individuelle styrker og utfordringer.

Parterapi

Samtaler med par (begge sammen/en om gangen) som trenger verktøy for å forbedre kommunikasjonen i parforholdet.

ADHD

Vi tilbyr evaluering av ADHD, og hjelper klienten med å forstå og håndtere sine symptomer for en mer balansert og produktiv livsstil.

Destruktive parforhold: Vi hjelper deg med å gjenvinne kontrollen over livet ditt.

Du får hjelp og støtte med å identifisere, forstå, håndtere, og hvis det kommer til det, forlate en giftig partner. Vi er med hele veien, fra å drøfte mulige løsninger til å støtte deg på veien videre, etter et eventuelt brudd.

01.

Psyko-edukasjon

Psykoedukative samtaler er for deg som ønsker informasjon om ulike psykologiske emner.

02.

MMPI 2

Test som kartlegger psykiske og somatiske symptomer, forsvar, relasjonelle forhold med mer.

03.

Testkurs

Kurs for psykologer og pedagoger i psykologisk testing og utredningsmetodikk.

Ta kontakt med psykolog i dag.

Bestill time

Bestill Time [Bergen]: Du kan bestille time uten henvisning fra lege.
Send epost til post@psychol.net eller SMS til 93417625.

Timepris: 1540

En psykolog time= 1 klokketime (60 minutter). Første time er 90 minutter.

Når du bestiller time hos [Psykologer Bergen], enten det er på nettet eller på kontoret i Bergen Sentrum, så er det vår jobb å legge til rette for at du skal føle deg trygg.

Alt vi snakker om forblir mellom deg og psykologen det er ingen begrensning i hva du kan snakke om. Du skal heller ikke føle noe press på hva du bør eller ikke bør si.

Psykopati & Narsissisme

Psykopattesten av Dag Øyvind Engen Nilsen Psykolog og forfatter Engen-Nilsen.com

Destruktive relasjoner

Les mer om:

 

 

P S Y C H O P A T H C H E C K L I S T

Spør psykologen:

Hvor mye koster det å gå til psykolog?

Dersom du velger privat psykolog uten avtale med det offentlige ligger timeprisen på mellom NOK 1000,- & 2000,- pr. time. Spesialisthelsetjenesten tilbyr også poliklinisk behandling, og da betaler du bare en egenandel på 375 kr pr time frem til du har betalt 2460. Deretter får du frikort. Det finnes også forsikringsordninger som dekker et visst antall timer, ofte mellom 10 og 20 timer.

Når vet man at man trenger psykolog?

Når du opplever stemninger og følelser som er smertefulle og som senker lysten eller evnen til å være til stede der du er, kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Det samme gjelder hvis du ikke blir kvitt tanker og følelser som tapper deg for energi og som bare er destruktive. Eller når du handler på måter som er ødeleggende for deg selv, uten at du klarer å slutte med det.

Hvordan vet jeg at jeg er deprimert?

Du vet at du er deprimert når de tingene som vanligvis gir glede, ikke interesserer deg. Eller når du er nedstemt over tid, uten at du synes du har grunn til det. Eller når du føler deg tom for energi, uten at du egentlig er sliten.

Kan psykologer sette diagnose?

Psykologer kan sette alle diagnosene som finnes i ICD-10 under kapittelet Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. De mest typiske diagnosene er angst og depresjon. Psykologen kan også diagnostisere tilstander som ADHD og Autisme, Personlighetsforstyrrelser og psykoser.

Hva skal en ikke si til en som er deprimert?

Når en person er deprimert, unngå klisjeer, som at det ordner seg, det er ikke noe problem, altså unngå å si ting som drar personen ennå lenger ned. I stedet kan du antyde at “Jeg er her for deg”, “Si fra hvis du trenger noe” eller “Jeg ser at du ikke har det bra, er det noe jeg kan gjøre”. Det er ikke sikkert du får så mye respons. Oppfør deg vanlig og ikke vær redd for å si de feile tingene, det kan lett få den deprimerte til å føle seg ennå mer utenfor. Mange deprimerte er også var for overfladiske oppmuntringer og ros, så hvis du skal si noe fint til personen, så kan det være lurt å stå fast ved det du sier selv om det kommer protester fra den som er deprimert. Snakk tydelig og vennlig, uten å være for forsiktig og uten forventning om at du skal løse problemene.

Hva er tegn på psykose?

De første tegnene på alvorlig psykose som f.eks. schizofreni, er at personen slutter å ta var på seg selv, dropper hygiene, blir innesluttet og vanskelig å få kontakt med. Du vil ofte få en følelse av at personen ikke er til stede. I atferd kommer psykosen ofte til syne i form av mistenksomhet, eksentriske utsagn og påstander som virker lite sannsynlige, men som ikke lar seg korrigere.

Hva er psykologens rolle i forhold til pasienten?

Psykologens jobb er å være din allierte: Når du bestiller time hos [Psykologer Bergen], enten det er på nettet eller på kontoret i Bergen Sentrum, så er det vår jobb å legge til rette for at du skal føle deg trygg. Alt vi snakker om forblir mellomdeg og psykologen det er ingen begrensning i hva du kan snakke om. Du skal heller ikke føle noe press på hva du bør eller ikke bør si.

Hvilken tilnærming har dere til behandling av psykiske lidelser?

Vi har bred erfaring med mange ulike behandlingsmetoder, blant annet Metakognitiv terapi, som er en videreutvikling av kognitiv terapi og ISTDP.

ISTDP eller intensiv dynamisk terapi, en en emosjonsfokusert terapi der klinisk psykolog er forholdsvis aktiv. Terapeut og klient samarbeider om å finne frem til den underliggende dynamikken som gjør at man gjentar uheldige mønstre. Du kan lese mer om ISTDP her.

Det finnes mange metoder for behandling av en psykiske lidelse eller et psykologisk problem, og de fleste psykologer i Bergen, og andre steder, tilpasser metoden til de vansker klienten presenterer. Metoden er imidlertid ikke i seg selv det som hjelper pasienten.

Hvordan kan psykologen hjelpe?

Det er relasjonen mellom deg og behandleren og opplevelsen av at du har en alliert i livet, som hjelper, og som er kjernen i behandling. De relasjonelle faktorene kalles fellesfaktorene og det er disse som bidrar til å gjøre behandling mer virkningsfull uansett hvilken type behandling det er snakk om. For at en psykolog skal kunne hjelpe med dine vansker Dermed er disse faktorene er også en viktig del av behandlingen. I neste avsnitt finner du en oversikt over disse faktorene.

Viktigste forutsetninger for vellykket terapi:

– Det er viktig at du og psykologen får en tillitsfull relasjon.
– Du skal bli møtt på en måte der du føler deg respektert
– Du kan fortelle hva som helst, uten å bli dømt eller avvist.
– Hvis du kommer for å få hjelp med et spesifikt problem, så bør terapien bør terapien ha et fokus som handler om dette problemet. Jo tydeligere problemet er definert, desto bedre vil terapien gå.
– Psykologen skal fortelle hva dere gjør, og hva som er planen for samtalene. Etter en samtaletime, får du med deg noe som du kan prøve ut, utenfor terapirommet.

Hva kan jeg forvente av psykologen?

Du skal forvente at psykologen:
– Gir deg de råd som er best for deg, uavhengig av andre faktorer, og ikke setter i gang med aktiviteter som ikke gavner din psykiske helse.
– Er til stede for deg og forholder seg til den informasjonen du presenterer, uavhengig av teoretisk ståsted eller ytre pålegg.
– Har kunnskap om hvordan det problemet du presenterer kan på virke din psykiske helse.
– Prøver å forstå hvordan du har det og gir deg en opplevelse av at du blir møtt.
– Gir deg en opplevelse av at psykologen er på din side og vil deg godt.

Hvem er de mest beømte psykologene?

Psykologien har hatt stor fremgang de siste 100 år. Her følger en oversikt over noen av de mest inflytelsesrike psykologene. Det er ingen psykologer som ikke har hørt disse navnene.

Berømte psykologer

Sigmund Freud:

Av alle psykologer er kanskje Freud den mest kjente, og de fleste kliniske psykologer og psykologspesialister innen klinisk psykologi bruker teknikker som er inspirert av freud. Kjent som grunnleggeren av psykoanalysen, fremsatte Freud innflytelsesrike teorier om sinnets struktur, ubevisste prosesser og betydningen av tidlige barndomsopplevelser. Det finnes fortsatt psykologer som driver behandling i henhold til Freud sin metode.
Jean Piaget:
var en psykolog som fokuserte på kognitiv utvikling hos barn. Han fremmet en stadiumteori som beskrev hvordan barns tenkning og forståelse av verden utvikler seg i takt med alderen.

B.F. Skinner:

var en psykolog som er kjent som grunnlegger av behaviorismen og understreket betydningen av miljøfaktorer i formingen av atferd. Han utviklet teorien om operant betinging, som forklarer læring gjennom forsterkning og straff. Skinner var i sterk oposisjon til Freud, og i mange år var psykologer delt i to leire. Psykologer som behandlet pasienter med Freud sine prinsipper, avviste psykologer som var inspirert av Freud som uvitenskapelige.

Albert Bandura:

var en psykolog kjent for sin sosiale læringsteori der han la vekt på observasjon og modellering i tilegnelsen av atferd. Han introduserte begrepet selveffektivitet, som handler om en persons tro på egen evne til å lykkes i spesifikke situasjoner.

Carl Rogers:

Rogers var en psykolog som grunnla humanistisk psykologi som utgangspunkt for behandling. Han utviklet klient-sentrert terapi og vektla betydningen av selvrealisering, betingelsesløs positiv aksept og empati for personlig vekst og velvære. Rogers har vært et forbilde for mange psykologer, særlig fordi han la vekt på pasientens opplevelser når han drev behandling.

Abraham Maslow:

Maslow foreslo behovshierarkiet, som antyder at individer har en rekke behov som motiverer deres atferd. Han understreket betydningen av selvrealisering og tilfredsstillelse av høyere behov for personlig vekst.

Lev Vygotsky:

Vygotskys sosialkulturelle teori understreket rollen til kultur og sosial interaksjon i kognitiv utvikling. Han fremhevet betydningen av den proximale utviklingssonen, som refererer til forskjellen mellom hva en lærende kan gjøre selvstendig og med hjelp.

Noam Chomsky:

Chomskys arbeid revolusjonerte studiet av språk og kognisjon. Han fremsatte teorien om universell grammatikk og antydet at mennesker har en medfødt kapasitet for språklig tilegnelse.

Erik Erikson:

Erikson utviklet teorien om psykososial utvikling, som beskriver åtte stadier av psykososiale utfordringer som individer gjennomgår gjennom hele livsløpet. Han fremhevet betydningen av å løse disse utfordringene for sunn utvikling.