Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

[Evne-testing] Wisc-V og Wais-IV.

Wisc-V/Wais-IV

 

Bruken av psykologiske tester brer om seg, både i næringsliv og i utdanningsinstitusjoner. Etter å ha jobbet mer enn 20 år med utvikling og bruk av ulike psykologiske testverktøy har jeg sett at kravet til tester blir stadig større og jeg er derfor glad for å tilby de beste testene som finnes på markedet. Wisc-V og Wais-IV er blant disse og jeg er glad for å kunne tilbyr privat evnetest med blant annet Wisc-V og Wais-IV.

Ønsker du å ta Wisc-V/Wais-IV test?

For timebestilling eller andre henvendelser, fyll inn skjema og send en melding,. Du får svar innen kort tid. Timebestilling uten henvisning fra lege.

 • Pris for samtaleterapi (60 minutter): 1540,-
 • Wais-IV-Wisc-V: 6900,- MMPI-2/NeoPi-2: 3500,- 

For en dypere forståelse av en persons kognitive funksjoner og psykologiske helse, brukes WAIS-IV ofte sammen med MMPI-2, den mest omfattende testen for kartlegging av psykologisk fungering.

Disse testene er utformet for å vurdere kognitive evner i forskjellige domener, inkludert verbal forståelse, arbeidsminne, prosesseringshastighet, og visuospatial forståelse. Resultatene kan gi verdifull informasjon om dine individuelle styrker og svakheter, og kan være nyttige i mange sammenhenger – fra pedagogisk planlegging og karriereveiledning, til å forstå og adressere lærevansker.

 

Slik foregår testingen.

 • Utredningsprosessen begynner med en innledende samtale for å forstå dine behov og mål med testingen.
 • Testene administreres deretter i en strukturert, standardisert setting.
 • Etter fullført testing, vil vi ha en oppfølgingsamtale der jeg vil forklare resultatene og deres implikasjoner.
 • Pris for test med tilbakemelding og testrapport: NOK 6900,-
 

Hva måler Wisc-V og Wais-IV?

 

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) og Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) er psykologiske tester designet for å vurdere intelligens, eller mer nøyaktig, kognitive evner, hos henholdsvis barn og voksne. Begge testene er utviklet av David Wechsler, og er anerkjente og pålitelige verktøy for å måle kognitiv fungering.

 

 

WISC-V

 

WISC-V er designet for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Testen består av fem primære indeksområder som hver vurderer forskjellige aspekter av kognitiv fungering. Disse indeksområdene inkluderer:

  1. Verbal forståelse: Dette måler et barns evne til å forstå og bruke verbale instruksjoner og konsepter, og inkluderer oppgaver som ordforståelse og lignende.
  2. Visuospatial forståelse: Denne indeksen vurderer barnets evne til å prosessere visuell informasjon og forstå romlige relasjoner.
  3. Flytende resonnering: Dette måler evnen til å tenke logisk og løse problemer, inkludert mønstergjenkjenning og sekvensering.
  4. Arbeidsminne: Dette måler barnets evne til å midlertidig lagre og manipulere informasjon, en viktig komponent i læring og problemløsing.
  5. Prosesshastighet: Dette vurderer hastigheten på informasjonsbehandling, og er ofte relatert til lese- og skriveferdigheter.
   

  WAIS-IV

   

  WAIS-IV er en tilsvarende test for voksne, designet for individer i alderen 16 til 90 år. Den inkluderer fire primære indeksområder, som vurderer lignende aspekter av kognitiv fungering som WISC-V, men er tilpasset for voksne. Disse indeksområdene inkluderer:

   1. Verbal forståelse: Dette måler en persons evne til å forstå og bruke verbale instruksjoner og konsepter.
   2. Perseptuell resonnering: Dette måler evnen til å behandle visuell informasjon, tenke logisk, og løse problemer uten bruk av språk.
   3. Arbeidsminne: Dette måler en persons evne til å midlertidig lagre og manipulere informasjon.
   4. Prosesshastighet: Dette vurderer hastigheten på informasjonsbehandling.
   1.  

   1.  

   1.  

   1.  

   Resultatene fra begge disse testene gir en omfattende forståelse av en persons kognitive styrker og svakheter, og kan hjelpe til med å identifisere eventuelle områder hvor det kan være behov for ytterligere støtte eller intervensjon.