Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

Bør jeg gå i terapi?

Indikasjoner om at en bør søke hjelp, er bl.a. konstant tristhet, angst, eller vansker med dagligdagse oppgaver.

Bør jeg gå i terapi?

Hvis du har klikket deg inn på denne artikkelen fordi du lurer på om du bør gå i terapi, så er det korte svaret at: Hvis du lurer, bestill en time, og hør hva psykologen kan hjelpe deg med.

Det kan også være at du lurer på om du har psykiske vansker som du bør søke hjelp for å håndtere

Det finnes ikke finnes ett dekkende svar på dette spørsmålet, og heller ingen klar terskel for når vanskene dine er for store til at du kan håndtere dem selv. 

Det er bare du som vet hvordan det er, og det er viktig at du lytter til egne følelser, men likevel kan vi noen ganger bli så vant til å ikke ha det bra, at vi tror det skal være sånn. I dette innlegget skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan evaluere din egen situasjon.

Ulike tegn på at du bør søke psykologhjelp.

Noen ganger kan det være klare tegn som tyder på at det er på tide å søke hjelp, som konstant tristhet, angst, eller vanskeligheter med å utføre dagligdagse oppgaver.

Andre ganger kan det være mer subtile tegn, som en vedvarende følelse av utilfredshet, eller vanskeligheter med å takle stressende situasjoner.

Uansett hvilken situasjon du er i, er det viktig å vite at det er helt greit å søke hjelp, og at det er mange ressurser tilgjengelig for deg (Mental Health Foundation, 2021).

Hos psykologen vil du finne et trygt og støttende miljø, der du har muligheten til å snakke om hva du vil under full konfidensialitet.

Tegn på at du kanskje trenger terapi.

Her er noen generelle indikasjoner på når det kan være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp:

 1. Alvorlige symptomer: Hvis du opplever sterkt følelsesmessig ubehag, som  intens angst, vedvarende depresjon, tvangstanker, hallusinasjoner eller selvmordstanker, bør du søke behandling så snart som mulig.

 2. Nedsatt fungering: Hvis du har så store følelsesmessige utfordringer at det  går utover din evne til å fungere i dagliglivet, på jobb eller i sosiale relasjoner, kan det være hensiktsmessig å oppsøke hjelp.

 3. Problemer som ikke går over: Hvis du har prøvd ulike mestringsstrategier uten at det blir bedre, kan det være på tide å søke profesjonell hjelp.

 4. Kriser eller traumatiske hendelser: Hvis du har opplevd en traumatisk hendelse eller går gjennom en krise, for eksempel tap av en kjær, skilsmisse, vold eller en alvorlig ulykke, kan en psykolog hjelpe deg med å håndtere og bearbeide disse følelsesmessige belastningene.

 5. Forstyrrelser av atferd eller tankeprosesser: Hvis du merker betydelige forstyrrelser i atferdsmønstre eller tankeprosesser, for eksempel alvorlige fobier, tvangshandlinger, spiseforstyrrelser eller uvanlige sanseinntrykk, kan en psykolog bidra til å evaluere og behandle disse tilstandene.

 6. Problemer i parforholdet: Hvis du og partneren din opplever betydelige problemer i forholdet, som hyppige konflikter, kommunikasjonsproblemer, mistillit eller følelsesmessig avstand, kan en psykolog hjelpe dere med å jobbe gjennom disse utfordringene og forbedre forholdet.

 7. Familieproblemer: Hvis det er vedvarende konflikter, spenninger eller dysfunksjon i familien, kan en psykolog bidra til å lette kommunikasjonen og finne måter å håndtere problemene på en sunnere måte.

 8. Sorg og tap: Hvis du har mistet en nærstående person og sliter med sorgprosessen, kan en psykolog hjelpe deg med å bearbeide tapet, håndtere følelser og finne veier til aksept og helbredelse.

 9. Utfordringer med barn eller tenåringer: Hvis du som forelder står overfor betydelige utfordringer med oppdragelse, atferdsproblemer, følelsesmessige vanskeligheter eller vanskeligheter knyttet til overgangsperioder som puberteten, kan en psykolog tilby støtte og veiledning for å håndtere disse situasjonene på en konstruktiv måte.

 10. Vold eller misbruk i nære relasjoner: Hvis du opplever vold, mishandling eller overgrep fra en partner, familiemedlem eller annen nær relasjon, er det viktig å søke hjelp fra en psykolog eller en annen relevant fagperson. De kan hjelpe deg med å få støtte, forstå dine rettigheter og finne måter å bryte fri fra den skadelige situasjonen.

De ulike tegnene på at du kan ha nytte av psykoterapi kan vi knytte til følelser, tanker og atferd.

 

Vonde eller uvanlige følelser

 

En av de mest åpenbare tegnene på at det kan være på tide å søke psykolog-behandling er vedvarende følelser av tristhet eller håpløshet (American Psychological Association, 2021). 

Dette kan inkludere hyppige episoder av gråt, mangel på interesse for ting du tidligere likte, eller en generell følelse av apati. Angst er et annet vanlig tegn, som kan presentere seg som konstant bekymring, nervøsitet, eller panikkanfall.

Hvis du opplever ekstreme stemningssvingninger, som perioder med overdreven energi etterfulgt av perioder med dyp depresjon, kan det også være et tegn på at du bør vurdere terapi.

Destruktive Tanker

Det samme gjelder hvis du har tanker om selvmord eller selvskading. Disse er alvorlige tegn som bør tas opp med en profesjonell umiddelbart. Tvangstanker eller tanker (indre stemme) som er destruktive og overdrevent kritiske og som ikke går bort er et annet signal om at du kan ha nytte av å snakke med noen. Det samme gjelder forestillinger om at noen er ute etter deg, at det konspireres mot deg eller at du opplever at alle er i mot deg.

 

Fysiske  symptomer og endringer i atferd.

 

Atferdsmessige endringer kan også indikere et behov for terapi. Dette kan inkludere problemer med konsentrasjon, minne, eller beslutningstaking. Du kan også legge merke til endringer i søvn eller appetitt, som å sove for mye eller for lite, eller å spise for mye eller for lite.

Fysiske symptomer som ikke har en klar medisinsk forklaring kan også være et tegn på psykiske problemer. Dette kan inkludere ting som hodepine, mageproblemer, eller kronisk tretthet.

 

Livssituasjon.

 

Befinner du deg i en vanskelig livssituasjon uten at du kommer deg videre? Dette kan være utløst av stressende hendelser som skilsmisse, tap av jobb, eller død av en kjær (Harvard Medical School, 2020). Det kan også inkludere hendelser som kanskje ikke virker så “store”, som en ny jobb, flytting, eller pensjon, men som fortsatt kan føre til betydelig stress.

Husk at alle opplever disse tingene forskjellig, og at det er helt normalt å søke hjelp for å håndtere dem. Det viktigste er å lytte til deg selv og dine behov, og å ta de skrittene du føler er nødvendige for din egen velvære.

20 indikasjoner om å oppsøke psykolog:

 1. Føler du deg ofte nedstemt eller trist uten å vite hvorfor?
 2. Har du merket en betydelig endring i appetitten din i det siste?
 3. Opplever du hyppige panikkanfall eller intense perioder med frykt?
 4. Har du mistet interessen for aktiviteter du pleide å nyte?
 5. Er det vanskelig for deg å konsentrere deg eller ta beslutninger?
 6. Har du problemer med å sove eller opplever du søvnforstyrrelser?
 7. Har du opplevd traumatiske hendelser som fortsatt påvirker deg?
 8. Er du bekymret for eller engstelig for ting som andre synes å takle greit?
 9. Har du tanker om selvskading eller selvmord?
 10. Føler du deg ofte uverdig eller mangel på egenverd?
 11. Har du problemer med å regulere sterke følelser som sinne eller tristhet?
 12. Har du merket en betydelig endring i energinivået ditt (for eksempel ekstrem tretthet eller uro)?
 13. Har du vanskelig for å etablere eller opprettholde nære relasjoner?
 14. Har du opplevd tap nylig og sliter med sorgprosessen?
 15. Har du problemer med mat, for eksempel overspising eller begrenset matinntak?
 16. Er du utsatt for eller har du opplevd vold eller misbruk i nære relasjoner?
 17. Har du problemer med rusmisbruk eller avhengighet?
 18. Føler du deg ofte isolert eller alene, selv når du er omgitt av andre mennesker?
 19. Har du merket at du har mistet interessen for livet og mangler motivasjon?
 20. Har du forsøkt å takle problemene alene, men føler at det ikke fungerer?

 

Hvordan kan terapi hjelpe?

 

Terapi eller psykologbehandling, kan være et uvurderlig verktøy for å håndtere et bredt spekter av psykiske problemer og utfordringer i livet. Fra å navigere i komplekse følelser til å lære strategier for å håndtere stress, kan terapi styrke din psykiske helse og generelle livskvalitet.

  1. Håndtering av komplekse følelser.

Et av de viktigste aspektene ved psykolog-behandling er at det gir et trygt og støttende miljø for å utforske og håndtere komplekse følelser (APA, 2021). Dette kan være særlig viktig hvis du opplever vedvarende tristhet, angst, eller andre sterke følelser. En psykolog kan hjelpe deg med å forstå kilden til disse følelsene, og lære strategier for å håndtere dem på en sunn måte.

  1. Lære nye ferdigheter.

Terapi er også en mulighet til å lære nye ferdigheter og verktøy for å håndtere stress og andre utfordringer i livet. Dette kan inkludere alt fra teknikker for å håndtere angst, til strategier for problemløsning, til måter å forbedre kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner (Mayo Clinic, 2020).

  1. Bedring av livskvalitet.

Over tid kan fordelene ved terapi bidra til å forbedre din generelle livskvalitet. Dette kan omfatte forbedringer i ditt følelsesliv, ditt forhold til andre, din ytelse på jobb eller skole, og din evne til å nyte og engasjere deg i daglige aktiviteter (NHS, 2020).

  1. Vitenskapelig støtte for terapi.

Det er også solid vitenskapelig bevis som støtter effektiviteten av terapi. En rekke studier har vist at terapi kan bidra til å redusere symptomer på psykiske lidelser, forbedre livskvalitet, og fremme sunne adferdsendringer (Lambert, 2013).

Det å ta det første skrittet mot å søke psykolog-behandling kan være skremmende, men det er viktig å huske at du ikke er alene. Hvis du stiller deg spørsmålet “Hvordan vet jeg at jeg trenger en psykolog?” kan dette være et tegn på at det er på tide å ta det første skrittet. Terapi er en verdifull ressurs, og det er helt ok å søke hjelp når du trenger det.

 

Hvordan søke hjelp?

 

Hvis du har gjenkjent noen av tegnene eller situasjonene vi har diskutert, og spør deg selv “hvordan vet jeg at jeg trenger en psykolog?”, kan det være tid for å søke profesjonell hjelp. Å finne en psykolog og forberede seg på det første møtet kan føles overveldende, men her er noen veiledende trinn.

 

Hvordan finne en psykolog?

 

Det er flere måter å finne en psykolog på. Du kan be om henvisning fra din lege, eller søke online. Når du søker, kan det være lurt å sjekke psykologens kvalifikasjoner, områder av spesialisering, og tilbakemeldinger fra tidligere klienter. Du kan også ta kontakt direkte med privatpraktiserende psykolog.

 

Hvordan skal jeg forberede meg på det første møtet?

 

Når du har funnet en psykolog, så lurer du kanskje på hva du skal si til psykologen. I utgangspunktet trenger du ikke å forberede deg. Hvis du er usikker på hva som er problemet, og på hva du kan forvente, så hjelper psykologen deg på vei.

 
Dersom du for din egen del vil forberede deg, kan du spørre deg selv:

  1. Hva vil du ha ut av terapien?

  1. Hvilke utfordringer du ønsker å jobbe med?

  1. Eventuelle spørsmål du måtte ha…  

Husk: Det er ok å føle seg nervøs før timen. Psykologen er der for å hjelpe deg.

Share:

Flere innlegg

https://engen-nilsen.com/destruktive-parforhold-konsekvensen-av-a-ha-en-psykopatisk-partner/

Hva er en psykisk lidelse?

En endring i tenkning, følelse eller atferd som forårsaker betydelig ubehag eller reduserer fungering i dagliglivet.

https://engen-nilsen.com/virker-psykologiske-teknikker/

Hva skjer i terapien?

Samtalene kan være helt åpne, uten noen føring eller helt strukturerte med klare rammer og et klart mål. Du bestemmer.

Trenger du noen å snakke med? Send oss en melding. Vi svarer i løpet av et par dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *