Hva betyr id, ego og superego? [Psykoanalyse.]

Nevroser er uløste konflikter mellom indre behov og ytre krav. Når de ytre kravene blir en del av personen, vokser samvittigheten frem.

Hva betyr id, ego og superego? [Psykoanalyse.] Read More »