Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

https://engen-nilsen.com/virker-psykologiske-teknikker/

Hva skjer i terapien?

Samtalene kan være helt åpne, uten noen føring eller helt strukturerte med klare rammer og et klart mål. Du bestemmer.
https://engen-nilsen.com/virker-psykologiske-teknikker/

Hva skjer i terapien?

Å kontakte psykolog er som regel en dypt personlig avgjørelse. Det innebærer ofte at du må ta en grundig titt på deg selv, situasjonen du står i og relasjonene du har rundt deg.

Mange er usikker på om de har grunn til eller bør kontakte psykolog. Noen gruer seg for å være åpen om egne følelser, andre ikke. Hvis du gruer deg for å åpne opp, men likevel kommer, så har du kanskje et håp om at det vil gi deg noe. Inne hos psykologen har du full frihet til å snakke om hva du vil. Intet tema er for vanskelig eller for banalt.

Noen er redd de ikke har problemer som er ordentlige problemer og at de kaster bort psykologens tid. Det behøver du ikke være redd for. Psykologens tid er helt og holdent viet deg og det du vil snakke om. Innholdet i timen er det som du ønsker å snakke om. Psykologen legger ingen begrensninger og kommer heller ikke til å dømme deg.

Psykologen jobber med å veilede deg på veien mot større innsikt og bedre livskvalitet. I løpet av en samtaletime er det psykologen sin jobb å veilede, utfordre, stille oppklarende spørsmål eller bare lytte til det du har å fortelle.

For noen er det befriende å bare fortelle som står utenfor familie- og vennekrets om hva som plager deg, hvilke utfordringer og mål du har.

Står fast i en vanskelig situasjon.

Noen kommer for å søke råd om en spesifikk situasjon de står i, eller de kan være bekymret for en av sine nære relasjoner.

Drøfte relasjonen til de nærmeste.

Mange kommer også for å drøfte relasjonen til sine nærmeste. Du kan være forvirret over partnerens reaksjoner, over å få mye kritikk, uten at å forstå hva som er galt, og uten at du får noen svar.

Alt du sier i timene er konfidensielt.

De fleste setter pris på å komme et sted hvor de kan dele hva som helst i visshet om at det skjer i full konfidensialitet og uten at noen dømmer deg.

 

Pasientreisen.

Det som skjer i timene, er styrt av dine behov. Når du møter til første time, diskuterer vi hva som som er den beste tilnærmingen for din situasjon. 

Pasientreisen, altså prosessen fra du tar kontakt til du har gjennomført behandling varierer fra pasient til pasient, og det er ikke mulig å definere alt som skal skje før vi har en felles forståelse av hva som er dine ønsker og behov. 

Et terapiforløp fra begynnelse til slutt kan f.eks. se slik ut: 

  • Oppdagelse: Du oppdager at du ønsker noen å snakke med om et bestemt problem. Enten fordi du føler at noe er galt, eller fordi du har fått en anbefaling. Du begynner å lete etter en psykolog.
  • Søk og Valg: Du besøker psykologens nettsted, leser om psykologens erfaring, tjenester, priser og tilnærming til behandling.
  • Kontakt og Booking: Du kontakter psykologens kontor via telefon eller epost og reserverer tid for samtale.
  • Første konsultasjon: Du møter psykologen enten på kontoret eller gjennom en online plattform. Psykologen spør hva som er problemet eller hva du trenger hjelp til. Noen ganger starter terapien her.
  • Ofte har imidlertid ikke pasienten noe klart svar på dette spørsmålet. Mange opplever, f.eks. at de ikke klarer å sette ord på “hva det er”, og da tar vi bruker vi gjerne timen på å utforske dette spørsmålet. Eller vi kan begynne med at pasienten forteller om seg selv, hva de jobber med, familiesituasjon, utdanning, familiebakgrunn etc. Poenget er ikke å svar med en gang, men å bli kjent og sammen finne veien videre.
  • Ofte ender denne første timen et helt annet sted enn hva man hadde forestilt seg. F.eks. er det mange som er blitt sendt av sin partner, uten at de selv vet hva som er galt. Da kan det være på sin plass å snakke om parforholdet og situasjonen mellom deg og partner, før vi utreder dine problemer.
  • Timen er over, vi avtaler vi ny tid, og du får noen ideer som du kan reflektere over til neste gang eller forslag til ting du kan prøve ut.
  • Behandling: Sammen utformer vi en behandlingsplan og tema for samtalene. Regelmessig kommunikasjon og tilbakemelding kan bidra til å sikre at du føler at prosessen går rett vei.
  • Oppfølging og Evaluering: Noen ganger følger har vi en oppfølgingssamtale noen måneder etter avsluttet behandling.

Innhold i samtalene og fokus i terapien.

 

Samtalene kan være helt åpne, uten noen føring eller helt strukturerte med klare rammer og et klart mål.

Åpne samtaler:

 

Noen jobber best ved å ha en ukentlig avtale og dele det som dukker opp der og da.

For at en åpen samtale skal legge til rette for økt bevissthet og personlig vekst er det viktig å bruke tid til å utforske det som dukker opp når du kommer til timen. Dersom du har spørsmål før du kommer til timen, kan det derfor være lurt å ta disse først. 


Strukturerte samtaler:

 

Noen foretrekker at timene har en klar struktur der vi holder oss til et avtalt tema og jobber etter en klar plan.  

Slike samtaler har ofte som mål å løse et  problem, eller komme frem til et definert mål. 

Det kan handle om å øve på spesifikke ferdigheter, jobbe med erkjennelser, planlegge eksponering, drøfte fremgangsmåter, bearbeide føelser etc.

Når og hvor ofte?

 

Når: Vi har fleksible tider slik at du kan også få timer om kvelden, og 1-2 helger i måneden.  Vi finner vanligvis et tidspunkt som passer.

Hvor: Vi møter klienter både i Oslo og Bergen. I tillegg tilbyr vi timer på web.

Hvis du ikke har anledning til å komme til kontoret er gir videosamtaler større fleksibilitet, og mange foretrekker denne samtaleformen.

Hvor ofte: Hvor ofte vi møtes avhenger av dine behov. Noen ganger kan det være nyttig å ha hyppige møter(f.eks. to til tre ganger pr uke) i starten av et en terapi, eller hvis det har skjedd noe spesielt. Det vanligste er en dobbeltime en gang i uken. Det er også mulig med sporadiske “booster”-timer. Disse kan vare fra 3-6 timer. Det er også noen klienter som av og til ønsker å bli sett oftere når de ønsker ekstra støtte.

 

Både terapi & Rådgivning.

 

Vi jobber med problemstillinger knyttet til relasjoner & parforhold, stressmestring, angst, selvtillit, depresjon m.m. Vi gjennomfører også kartlegging og utredning, med evne- og personlighetstester.

Vi tilbyr både terapi, rådgivningssamtaler og psykoedukative samtaler.

Du er velkommen til å ta kontakt.

 

Hvis du ønsker å vite mer om hva som skjer under samtalene, eller å gjøre en avtale, fyll inn kontaktskjema lenger opp på siden og send en melding.

Share:

Flere innlegg

Bør jeg gå i terapi?

Indikasjoner om at en bør søke hjelp, er bl.a. konstant tristhet, angst, eller vansker med dagligdagse oppgaver.

https://engen-nilsen.com/destruktive-parforhold-konsekvensen-av-a-ha-en-psykopatisk-partner/

Hva er en psykisk lidelse?

En endring i tenkning, følelse eller atferd som forårsaker betydelig ubehag eller reduserer fungering i dagliglivet.

Trenger du noen å snakke med? Send oss en melding. Vi svarer i løpet av et par dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *