Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

[Utredning] MMPI-2

MMPI-2 for diagnostisering, Kartlegging av Psykologisk fungering, Second Opinion, Psykisk forsvar, Relasjons-ferdigheter med mer.

Foruten evnetester som Wisc-V &. Wais-IV, tilbyr vi omfattende utredning med  Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), en anerkjent test for diagnostisering og utredning av psykiske lidelser. MMPI-2 består av 567 utsagn som dekker et bredt spekter av psykiske lidelser og personlighetstrekk, noe som gjør det til et svært effektivt verktøy for å avdekke komplekse psykiske helseproblemer.

Vil du vite mer om MMPI-2?

Dersom du ønsker å gjennomføre MMPI-2, eller vil vite mer om testen og hvordan den foregår, fyll inn skjema og send en melding, så får du svar innen kort tid. Pris for test med tilbakemelding og rapport: 3500,-

  • Pris for samtaleterapi (60 minutter): 1540,-
  • Wais-IV-Wisc-V: 6900,- MMPI-2/NeoPi-2: 3500,- 

Grundig forståelse av din psykiske helse.

Når du tar MMPI-2, vil du bli bedt om å indikere om du er enig eller uenig i hvert av utsagnene. Testen er designet for å være objektiv, og vil bli skåret og tolket i henhold til veletablerte standarder.

Resultatene fra MMPI-2 kan gi en grundig forståelse av din psykiske helse, og kan være nyttige i mange sammenhenger, inkludert klinisk vurdering, terapeutisk behandling, og rettsmedisinske vurderinger. Etter testing vil jeg gi en detaljert forklaring av resultatene, og vil diskutere potensielle neste trinn for behandling eller støtte basert på disse funnene.

Pris for test med tilbakemelding og rapport: NOK 3500,-

Her finner du en oversikt over noen av testverktøyene vi tilbyr.

Hva er MMPI-2?

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) er anerkjent som verdens eldste kartleggingsinstrument og det mest brukte kliniske instrumentet innen psykologi. Det er også den mest omfattende psykologiske testen som finnes. Testen ble først utviklet på 1930-tallet, og MMPI-2, som er den mest oppdaterte versjonen, er fortsatt i bred bruk i dag.

MMPI-2 er designet for å vurdere et bredt spekter av psykiske helseproblemer, personlighetstrekk, og spesifikke adferdsmønstre. Testen består av 567 utsagn, og respondentene angir for hvert utsagn om de er enig eller uenig.

MMPI-2 og Personlighet

MMPI-2 er ikke en test som kartlegger alle sider ved normalpersonligheten. Den undersøker psykologisk fungering og evne til å mestre livet på ulike arenaer. Dersom du ønsker e “vanlig” personlighetstest, er det Neo-Pi-3 som er testen for å måle de fem store personlighetstrekkene. Klikk her for å lese mer om Neo-Pi-3.

MMPI-2 undersøker mye av det som handler om en persons følelser. Hvis du vil la deg teste med mer kognitivt orienterte tester, så er evnetester som Wais-IV/Wisc-V gode alternativer.

Mange ulike skalaer

Testen er strukturert rundt flere forskjellige skalaer, hver med et bestemt fokus. Dette inkluderer kliniske skalaer (som vurderer spesifikke psykiske helseproblemer), validitetsskalaer (som vurderer respondentens tilnærming til testingen), og innholdsskalaer (som gir mer detaljert informasjon om spesifikke problemområder).

MMPI-2 er unik i dens dybde og bredde av vurdering. Testen vurderer ikke bare psykiske symptomer, men også somatiske (kroppslige) symptomer, som ofte kan være assosiert med psykiske lidelser. Testen kartlegger også en persons forsvarsmekanismer, relasjonelle fungering, og symptomer knyttet til følelsesmessige plager. Den tar også for seg personlighetsmessige utfordringer, og gir en omfattende forståelse av en persons psykologiske fungering og velvære.

Kort sagt, MMPI-2 gir en detaljert “psykologisk profil” av en person, og er et kraftig verktøy for å forstå komplekse psykiske helseproblemer og personlighetsdynamikk. Testen kan brukes i en rekke innstillinger, fra klinisk vurdering og behandling, til forskning og rettsmedisinsk psykologi.

 

Ta gjerne kontakt på 93417625 hvis du vil vite mer om MMPI-2