Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

Å ignorere kjæresten. [Ostrakisme.]

Behovet for tilhørighet gjør at enhver form for ekskludering derfor er både stressende og smertefull.

Når du utestenges i parforholdet.

Ostrakisme, ofte referert til som sosial ekskludering, er et fenomen der en person eller gruppe ignorerer og ekskluderer en annen person eller gruppe. Utstøtingen kan foregå åpenlyst eller subtilt, som å aktivt nekte å inkludere noen i sosiale aktiviteter, eller mer subtil, som å konsekvent ignorere deres tilstedeværelse eller bidrag i en gruppe-setting.

I intime forhold, blir ostrakisme et ondsinnet uttrykk som skaper et giftig miljø for personen som blir utestengt. Menneskers behov for tilhørighet gjør at enhver form for ekskludering medfører stress og sykiske belastninger.

Hvis du over lengre tid har følt deg ignorert av partneren, og har tatt opp problemet uten å bli hørt, så lever du sannsynligvis i et destruktivt parforhold. 

Selvoppfyllende profeti

I følge forskningslitteraturen kan den psykologiske belastningen som følger av utestengning være like intens som fysisk smerte. Vårt nevrologiske smertenettverk, aktiveres både ved fysisk smerte og ved trussel om å bli forlatt.

I romantiske relasjoner, kan ostrakisme gi en knekk på selvfølelsen og gjøre at en føler seg mindreverdig og ensom. Det ender gjerne i angst og depresjon. Tillit, intimitet, og gjensidig forståelse – grunnlaget for parforholdet blir borte.

Stadig og langvarig utestengelse kan gjøre at personen internaliserer følelsen av å bli ignorert og gir opp. Det hele ender som en selvoppfyllende profeti. Forventningen om å bli avvistgjør at en utilsiktet skyver andre vekk, som igjen forsterker følelsen av å bli ekskludert.

Kommunikasjon er en nøkkelkomponent i et godt forhold. Hvis kjæresten din ikke snakker med deg, bør du snarest ta opp problemet. 

Ostrakisme truer fire grunnleggende behov.

Den amerikanske sosialpsykologen Kipling D. William har forsket på på ostrakisme og funnet at utestengning truer fire grunnleggende menneskelige behov:

  • Tilhørighet: du føler deg ensom.
  • Selvfølelse: du føler at du ikke har verdi for andre.
  • Kontroll: du mister følelsen av kontroll fordi du ikke har noen forklaring på utestengningen. Dermed forsvinner også etter hvert motivasjonen for å prøve.
  • Opplevelse av mening: Du opplever at du ikke betyr noe, og dermed blir alt meningsløst.

Mennesker som utestenges kan av frykt for å miste tilhørigheten til andre, bli mer ettergivende og medgjørlige. Enten gjør man hva som helst for å for å passe inn.

Eller motsatt, man blir antisosial, kald og avvisende.

Ostrakisme i Intime Forhold

Ostrakisme kan være spesielt skadelig i intime forhold. Når man er et sted der en forventer å finne kjærlighet, støtte, og aksept, men blir konsekvent oversett og ekskludert ender man fort opp i en emosjonell krise.
 

I parforholdet kan ekskludering ta mange former. F. eks. ved at partneren konsekvent ignorerer den andres tanker og følelser, eller mer subtilt, ved å opptre som om den andre personen ikke er til stede. Den andre personen føler seg usynlig og uviktig. Man føler seg maktesløs fordi man ikke klarer å endre situasjonen. Forsøk på å kommunisere blir gjerne møtt med ytterligere forsømmelse.

Ostrakisme er en hersketeknikk.

Ostrakisme er også en hersketeknikk fordi det skaper en usunn maktbalanse i forholdet. Den som utestenger utøver en slags kontroll over den andre parten. Den som ignoreres ender i en kontinuerlig syklus av forsøk på å gjenvinne den andres anerkjennelse som igjen øker makten til den som utestenger.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir ignorert av partneren?

Når du står overfor ostrakisme, er det viktig å bli bevisst at du faktisk blir ignorert.

  • Du må gjøre deg selv oppmerksom på at du ikke bare blir dårlig behandlet, men at partneren aktivt prøver å kontrollere deg. Når dette går opp for deg, kan du prøve å ta tak i problemet. 
  • Kommunikasjon er nøkkelen. Forsøk å diskutere problemet med partneren. Forklar at partnerens væremåte gjør vondt, gjør deg stresset og at du ikke har det bra. Dette er den vanskeligste biten, fordi det betyr at du må åpne opp og det er vanskelig når du en gang vet om du blir tatt på alvor. Dette kan få ett av  to utfall.
  • Partneren lytter. Hvis partneren ikke var over at deres adferd forårsaket så mye stress, og er villige til å lytte, forstå, og endre sin adferd, har dere en mulighet til å komme nærmere hverandre. Du behøver ikke ta noen videre steg, men fokuser i stedet på deg og kjærestens felles fremtid.
  • Partneren lytter ikke. Hvis den partneren fortsetter selv etter at du har tatt opp problemet, bør du ta større steg. Du bør være tydelig på at forholdet står på spill hvis det ikke skjer noen endring. Du kan prøve å ta partneren med til parterapi, men det skal mye til å redde forholdet på dette tidspunktet. Da bør du vurdere om det er verd å bli værende i relasjonen.

Hvis ostrakisme fortsetter å være en kilde til stress og, bør du sterkt vurdere forlate forholdet. Ingen fortjener å bli ignorert av sin nærmeste. På dette tidspunktet kan situasjonen ha gjort deg slutten og nedbrutt. Det kan være lurt å fortelle hvordan du har det. Enten til en god venn eller til en profesjonell som kjenner problematikken. Har du blitt utestengt lenge, så kan det være at partneren din har en personlighetsforstyrrelse innen den mørke triade. Da kan det lureste være å komme seg unna så snart som mulig.

Ostrakisme er en voldsom form for sosial ekskludering, med alvorlige konsekvenser for en persons mentale, emosjonelle, og fysiske helse. Det er svært skadelig i intime forhold.

Med støtte, anerkjennelse, kommunikasjon, profesjonell hjelp og kanskje noen vanskelige avgjørelser, kan man navigere bort fra eller gjennom problemet. Når du ikke lenger møter problemet vil du gjenvinne ditt gamle selv. Det er bare et spørsmål om tid.

Share:

Flere innlegg

Bør jeg gå i terapi?

Indikasjoner om at en bør søke hjelp, er bl.a. konstant tristhet, angst, eller vansker med dagligdagse oppgaver.

https://engen-nilsen.com/destruktive-parforhold-konsekvensen-av-a-ha-en-psykopatisk-partner/

Hva er en psykisk lidelse?

En endring i tenkning, følelse eller atferd som forårsaker betydelig ubehag eller reduserer fungering i dagliglivet.

Trenger du noen å snakke med? Send oss en melding. Vi svarer i løpet av et par dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *